உலக உணவு தினம்

      ஒரு வேளை உணவிற்காக போராடிக் கொண்டிருக்கும் மக்களைச் சந்தித்து வாழ்க்கைப் பாடம்   கற்க அனுப்பி வைத்தோம். பிறந்த நாளில் கேக்கினை முகத்தில் விசிறியடித்து அஜீரணங்களில் திகைத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பிரிவினுக்கு சக மனித ஜீவன் பசித்திருப்பது விநோதமாகப் பட்டது. திரை மறைவில் இருக்கும் சமூக அவலங்களை ……அவைகளை நீக்க தன்னை சரியாக Read More

error: Content is protected !!